Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG VÀ HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI 2016 CỦA TRƯỜ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG VÀ HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI 2016 CỦA TRƯỜ...: DÙ CHE NẮNG VÀ HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI 2016 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TT XUÂN AN Các đội tham gia ngày hội phải thực hiện các phần thi đó là: Ngh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét