Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA VÀ HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI NĂM 2016 ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA VÀ HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI NĂM 2016 ...: DÙ CHE NẮNG MƯA VÀ HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI NĂM 2016 CỦA HUYỆN XUÂN LỘC Hội thi là dịp để cho đội viên rèn luyện, thể hiện kỹ năng công tác ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét