Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI QUẬN 2...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI QUẬN 2...: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI QUẬN 2015-2016 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LẠC 2 Vào đầu tháng 3/2016 vừa qua, cùng với hàng trăm ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét