Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Dù che Nghĩa Phát: BÁN DÙ CHE - NGÀY HỘI HIẾN MÁU CỦA DÂN VĂN PHÒNG T...

Dù che Nghĩa Phát: BÁN DÙ CHE - NGÀY HỘI HIẾN MÁU CỦA DÂN VĂN PHÒNG T...: BÁN DÙ CHE - NGÀY HỘI HIẾN MÁU CỦA DÂN VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI Sự kiện ngày hội hiến máu năm nay hướng đến việc đạt được 1000 đơn vị máu cho...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét