Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI HAI HU...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI HAI HU...: DÙ CHE NGOÀI TRỜI TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI HAI HUYỆN MIỀN NÚI KHÁNH VĨNH Kết thúc chương trình Đại lễ Phật đản là phần phát quà cho học ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét