Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI VÀ LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI VÀ LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016...: DÙ CHE NGOÀI TRỜI VÀ LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN Các bạn học sinh trường PTTH Phú Nhuận đã rất ngạc nhiên, hứng th...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét