Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG TRONG NGÀY HỘI THẦY THUỐC LÀM THEO LỜI...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG TRONG NGÀY HỘI THẦY THUỐC LÀM THEO LỜI...: DÙ CHE NẮNG TRONG NGÀY HỘI THẦY THUỐC LÀM THEO LỜI BÁC TẠI BÌNH DƯƠNG Ngày hội đã ,thu hút 6.000 thầy thuốc trẻ; khám bệnh, cấp phát thuố...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét