Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG TRONG LỄ TRI ÂN, TRƯỞNG THÀNH 2016 CỦA...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG TRONG LỄ TRI ÂN, TRƯỞNG THÀNH 2016 CỦA...: DÙ CHE NẮNG TRONG LỄ TRI ÂN, TRƯỞNG THÀNH 2016 CỦA TRƯỜNG THPT CÁI TẮC Buổi lễ là cơ hội để học sinh bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ,...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét