Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2560 TẠI ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2560 TẠI ...: DÙ CHE NẮNG MƯA MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2560 TẠI CHÙA HOÀN PHÚC Đại lễ đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, hoan hỷ, kỷ niệm lần...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét