Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA CÙNG KON TUM MỪNG KHÁNH THÀNH CHÙA...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA CÙNG KON TUM MỪNG KHÁNH THÀNH CHÙA...: DÙ CHE NẮNG MƯA CÙNG KON TUM MỪNG KHÁNH THÀNH CHÙA PHÁP HOA chùa Pháp Hoa được khai sơn và trùng tu thành một ngôi chùa đơn sơ năm 1967. ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét