Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI VÀ LỄ HỘI TIÊN LA HUYỆN HƯNG HÀ ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI VÀ LỄ HỘI TIÊN LA HUYỆN HƯNG HÀ ...: DÙ CHE NGOÀI TRỜI VÀ LỄ HỘI TIÊN LA HUYỆN HƯNG HÀ TỈNH THÁI BÌNH Lễ hội Tiên La ngày xưa được tổ chức 3 lần mỗi năm vào tháng 3, tháng 8 ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét