Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI CHE MÁT TRONG LỄ KHÁNH THÀNH CHÙ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI CHE MÁT TRONG LỄ KHÁNH THÀNH CHÙ...: DÙ CHE NGOÀI TRỜI CHE MÁT TRONG LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA TƯ PHÚC TẠI THÁI BÌNH  Chùa Tư Phúc được xây dựng theo kiến trúc hình chữ Đinh bao gồ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét