Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG LỄ HỘI THÁP BÀ PONAGAR 2016 ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG LỄ HỘI THÁP BÀ PONAGAR 2016 ...: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG LỄ HỘI THÁP BÀ PONAGAR 2016 TẠI NHA TRANG Lễ hội Tháp Bà Ponagar là lễ hội dân gian truyền thống với ý nghĩa ca ngợ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét