Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DU CHE NANG MUA TRONG LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG TU VIỆN T...

Dù che Nghĩa Phát: DU CHE NANG MUA TRONG LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG TU VIỆN T...: DU CHE NANG MUA TRONG LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG TU VIỆN TỪ BI HUYỆN ĐỊNH QUÁN ĐỒNG NAI Sáng ngày 17/4, lễ đặt đá xây dựng Tu viện Từ Bi thuộc hu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét