Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤ...: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ TẠI TGP HÀ NỘI Trong niềm vui của tuần bát nhật Phục Sinh, ngày 30/3/2016 v...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét