Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA RỢP MÁT LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA VĨNH N...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA RỢP MÁT LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA VĨNH N...: DÙ CHE NẮNG MƯA RỢP MÁT LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA VĨNH NGHIÊM TẠI GIA LAI Chùa Vĩnh Nghiêm đã được thành lập vào năm 1970, phục vụ nhu cầu tín ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét