Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA RỢP MÁT TRONG LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA RỢP MÁT TRONG LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY...: DÙ CHE NẮNG MƯA RỢP MÁT TRONG LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY MAY PHÙ YÊN Dự án xây dựng nhà máy may Phù Yên là một công trình khép kín xây dựng the...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét