Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DU CHE NANG MUA RỢP BÓNG TRONG THÁNH LỄ PHỤC SINH ...

Dù che Nghĩa Phát: DU CHE NANG MUA RỢP BÓNG TRONG THÁNH LỄ PHỤC SINH ...: DU CHE NANG MUA RỢP BÓNG TRONG THÁNH LỄ PHỤC SINH TẠI GIÁO XỨ MỸ TRUNG Giáo xứ Mỹ Trung nằm trên địa bàn ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung, huyện C...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét