Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DU CHE NANG CÙNG SÔI NỔI NGÀY HỘI TIẾT KIỆM ĐIỆN N...

Dù che Nghĩa Phát: DU CHE NANG CÙNG SÔI NỔI NGÀY HỘI TIẾT KIỆM ĐIỆN N...: DU CHE NANG CÙNG SÔI NỔI NGÀY HỘI TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2016 TẠI TIỀN GIANG Để kêu gọi người dân nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sáng ngày 1...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét