Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Dù che Nghĩa Phát: BÁN DÙ CHE - HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI SÁCH 2016 TẠI THƯ ...

Dù che Nghĩa Phát: BÁN DÙ CHE - HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI SÁCH 2016 TẠI THƯ ...: BÁN DÙ CHE - HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI SÁCH 2016 TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA Với chủ đề “Sách - Hội nhập, đổi mới, phát triển”, Hội sách đã diễn ra nh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét