Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI TRONG LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH TH...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI TRONG LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH TH...: DÙ CHE NGOÀI TRỜI TRONG LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ XUÂN TRIỆU Hàng ngàn giáo dân cùng linh mục tu sĩ khắp nơi đã tề tựu ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét