Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG VÀ NGÀY HỘI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG VÀ NGÀY HỘI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ ...: DÙ CHE NẮNG VÀ NGÀY HỘI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRẬT TƯ ATGT Tại lễ tuyên truyền, thông qua các tiết mục múa hát,...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét