Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG TRONG NGÀY KHAI HỘI TRUYỀN THỐNG ĐẾN T...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG TRONG NGÀY KHAI HỘI TRUYỀN THỐNG ĐẾN T...: DÙ CHE NẮNG TRONG NGÀY KHAI HỘI TRUYỀN THỐNG ĐẾN THỜ NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN  Đền thờ nữ tướng Lê Chân (đền An Biên) toạ lạc bên sườn núi Vẻn th...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét