Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DU CHE NANG RỢP MÁT LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2016 TẠI...

Dù che Nghĩa Phát: DU CHE NANG RỢP MÁT LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2016 TẠI...: DU CHE NANG RỢP MÁT LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2016 TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI Đợt tuyển quân năm nay, với gần khoảng 4500 tân binh nhập ngũ thì hơn mộ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét