Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN TẠI CHÙ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN TẠI CHÙ...: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN TẠI CHÙA HANG Sáng ngày 21.2.2016, hàng ngàn Phật tử khắp nơi cùng Phật tử địa phương đã đến t...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét