Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TẠI LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHÙA NON Đ...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TẠI LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHÙA NON Đ...: DÙ CHE NẮNG MƯA TẠI LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHÙA NON ĐÔNG 2016 Là một ngôi chùa được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 13, chùa Non Đông là ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét