Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA RỢP MÁT TRONG LỄ KHÁNH THÀNH TRƯỜN...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA RỢP MÁT TRONG LỄ KHÁNH THÀNH TRƯỜN...: DÙ CHE NẮNG MƯA RỢP MÁT TRONG LỄ KHÁNH THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TRÀNG LƯƠNG Công trình có tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng, trong đó Tập đo...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét