Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI TRONG LỄ KHAI BÚT XUÂN BÍNH THÂN...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NGOÀI TRỜI TRONG LỄ KHAI BÚT XUÂN BÍNH THÂN...: DÙ CHE NGOÀI TRỜI TRONG LỄ KHAI BÚT XUÂN BÍNH THÂN 2016 TẠI QUẢNG NINH Lễ hội có nhiều nghi thức trang trọng như: Lễ cáo yết Hoàng đế, th...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét