Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG LỄ NGŨ BÁCH DANH CHÙA PHÚC L...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG LỄ NGŨ BÁCH DANH CHÙA PHÚC L...: DÙ CHE NẮNG MƯA TRONG LỄ NGŨ BÁCH DANH CHÙA PHÚC LINH Lễ Ngũ Bách Danh diễn ra tại chùa Phúc Linh, tỉnh Hải Phòng được tổ chức thường lệ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét