Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TẠI ĐÊM HOA ĐĂNG MỪNG ĐỨC PHẬT TH...

Dù che Nghĩa Phát: DÙ CHE NẮNG MƯA TẠI ĐÊM HOA ĐĂNG MỪNG ĐỨC PHẬT TH...: DÙ CHE NẮNG MƯA TẠI  ĐÊM HOA ĐĂNG MỪNG ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO CHÙA ĐẠI GIÁC Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có một vị trí rất quan trọng tron...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét